Čistenie a údržba pozemkov

Čistenie a údržba pozemkov

Ponuka služieb :

- práca s lesnou frézou ( povrchová úprava frézovaním náletových drevín a stromov priemeru do 20cm )

- práca s lesnou frézou ( zemná úprava frézovaním koreňovej sústavy do hĺbky 25cm) 

- plošné kosenie, mulčovanie trávnatých porastov

-  zemné a výkopové práce, terénne úpravy

-  odvoz odpadu podľa druhu

-  demolácie objektov

- orba pôdy


STARTRA